ทีมนักศึกษา มจธ. ชนะรางวัล James Dyson Award 2022 ทีมแรกในไทยระดับชาติ คว้าเงินรางวัล 222,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ราชวดี ศิลาพันธ์ และ ทีม KomilO ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย มินธร พันธ์ถาวรวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก ตรีเทพ แซ่โง้ว นักศึกษาปริญญาเอก กฤษกร ลาศรี ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี กณวรรธณ์ ผึ่งผดุง ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ฐิติกร วังแสน นักศึกษาปริญญาโท และ วรวลัญช์ ตรีทิพยะนันท์ ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับโปรเจกต์ KomilO ระบบตรวจจับอาการเป็นสัดในโคนมแบบอัตโนมัติ ช่วยลดอัตราการผสมเทียมผิดพลาด ได้รับรางวัลชนะเลิศ James Dyson Award 2022 ในรอบระดับประเทศ รับเงินรางวัล 222,000 บาท เพื่อเป็นทุนการในการพัฒนา และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อใน James Dyson Award ระดับนานาชาติ

โดยโครงการ KomilO จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวดรางวัล James Dyson Award ระดับนานาชาติ ซึ่งจะประกาศผู้เข้ารอบในการประกวดระดับนานาชาติ ในวันที่ 12 ตุลาคม นี้

ทั้งนี้ KomilO เป็นผลงานมุ่งเป้าไปที่การลดข้อผิดพลาดในการตรวจจับอาการติดสัดในโคนม โดยใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อเพิ่มอัตราการสำเร็จของการผสมเทียมในโคนมที่จะส่งผลให้การผลิตน้ำนมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครดิตข่าวและภาพจาก

https://www.techoffside.com/2022/09/komilo-james-dyson-award-2022/

และ https://www.jamesdysonaward.org/th-th/2022/project/komilo-dairy-cow-estrus-detection-system/