หอพักนักศึกษา มจธ. ปรับเปลี่ยนการให้บริการพักอาศัยในหอพักนักศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการพักอาศัยในหอพักนักศึกษารูปแบบใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์และวิชาปฏิบัติการต่างๆ ในพื้นที่ อันสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

โดยหอพักนักศึกษาได้ปรับปรุงห้องพัก ประเภท 3 คน และ 4 คน เป็นประเภท 2 คน เพื่อรองรับการพักอาศัยของนักศึกษาให้มีความสะดวกสบาย ไม่แออัด มีพื้นที่ใช้สอยในการพักอาศัยและทำงานได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงจากการอยู่ร่วมกันในห้องพัก (Social Distancing) อีกทั้งความสะดวกสบายในการการพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย ช่วยลดเวลาในการเดินทาง และเพิ่มความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อันจะช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตในการพักอาศัยในหอพักนักศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีบริการห้องพัก 4 รูปแบบ ได้แก่ รายวัน รายสัปดาห์ ราย 15 วัน และรายเดือน และคิดอัตราค่าบริการเป็นรายห้องพัก ซึ่งการให้บริการห้องพักรูปแบบใหม่นี้จะสามารถรองรับความต้องการพักที่หลากหลายของนักศึกษาทุกคน

สามารถติดต่อขอเข้าพักได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ หอพักนักศึกษาจะเปิดจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

พื้นที่การศึกษาบางมด
พื้นที่การศึกษาบางขุนเทียน
พื้นที่การศึกษาราชบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ห้องพัก https://bit.ly/3G3bsmH
ค่าบริการห้องพัก https://bit.ly/3mZYgbx