มจธ. อยู่​ระหว่างการดำเนิน​การ​ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้​ของนักศึกษาในทุกด้าน​อย่างต่อเนื่อง สำหรับภาคพิเศษ/2563 และปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อยู่​ระหว่างการดำเนิน​การ​ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนรู้​ของนักศึกษาในทุกด้าน​อย่างต่อเนื่อง
สำหรับภาคพิเศษ/2563 และปีการศึกษา 2564

“และเราจะผ่านวิกฤต​การณ์นี้ไปด้วยกัน”

ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2564