มจธ. เข้าเยี่ยมชมและหารือกับ National Taiwan University of Science and Technology แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมหารือกับ National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) 國立臺灣科技大學 นำโดย Distinguished Professor Dr. Jia-Yush Yen อธิการบดี, Professor Ming-Jyh Chern คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Professor Nai-Wei Lo คณบดีวิทยาลัยการจัดการ

ซึ่ง NTUST เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำในไต้หวัน ที่ มจธ. มีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทั้งงานวิจัย การร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศ และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา โดยพื้นฐานแล้ว NTUST มีความเป็นมาที่คล้ายคลึงกับ มจธ. อย่างมาก ทั้งคู่มีประวัติราว 50 – 60 กว่าปี ทั้งคู่เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ และขนาดพื้นที่และจำนวนนักศึกษาก็นับว่าใกล้เคียงกันมาก

สิ่งที่น่าสนใจมากคือ การปรับตัวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และเขาให้ความสำคัญกับประเทศใน ASEAN เป็นอย่างสูง ซึ่งก็นับว่าเป็นหนึ่งในผลกระทบของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ ทำให้ฐานการผลิตของไต้หวันซึ่งเดิมเคยอยู่ในประเทศจีน มีความตื่นตัวที่จะย้ายฐานไปยังประเทศในภูมิภาคของเรา ดังนั้นอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ไม่ได้รอช้าและทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเริ่มต้นแนวทางการสนับสนุนการศึกษาร่วมกันกับ ASEAN ไปแล้ว วันนี้ที่ NTUST มีนักศึกษาต่างชาติราว 15% ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งของนักศึกษาต่างชาติมาจากอินโดนีเซียและเวียดนาม ถือเป็นโอกาสในการสร้างการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาการของ มจธ. และพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศไทยร่วมกับไต้หวันในอีกหลายมิติ

หลังจากประชุมเสร็จ คณบดีวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำชมรถ Formula Student EV ที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน นับเป็นรถ EV คันแรกที่ชมรมของนักศึกษาที่นี่สร้างเสร็จ ร่วมกับความร่วมมือของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเรื่องของแบตเตอรี่ ระบบควบคุม และมอเตอร์ ในไต้หวันการทำงานของอุดมศึกษาร่วมกับภาคเอกชนนับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ดีมากและเป็นตัวอย่างของแนวทางการทำงานต่อไป