วันคล้ายวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครบรอบ 64 ปี

KMUTT celebrates the 64 Founding Anniversary

Date: February 4, 2567

Venue: KMUTT Bangmod Campus

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ครบรอบ 64 ปี มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรม โดยในตอนเช้า รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีบวงสรวงพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชการที่ 4 สักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ประภา ประจักษ์ศุภนิติ ผู้อำนวยการท่านแรกของวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์ 9 รูป พร้อมทั้งรับการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 และพิธีทางศาสนาอิสลาม โดยได้เชิญลาแบมาสวดดูอาเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ห้อง Visitor Lounge ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี