ประกาศ มจธ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ซึ่งเลือกจากพนักงานประจำ และข้าราชการ

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญชวนให้พนักงานประจำและข้าราชการสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล ในส่วนผู้แทนพนักงานประจำ 1 คน ตามข้อ 6(6) และผู้แทนข้าราชการ 1 คน ตามข้อ 6(7) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม–22 มิถุนายน 2565 นั้น
บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร/เสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ 6(6) และข้อ 6(7) แล้ว ดังนี้

ผู้แทนพนักงานประจำ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 6(6)) คือ นางพัชรี คำวงศ์ษา
ผู้แทนข้าราชการ (ตามข้อบังคับฯ ข้อ 6(7)) คือ รศ. ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญพนักงานและข้าราชการใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KMUTT Election) วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 15.00 น. ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะส่ง link เพื่อเข้าระบบการเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab