มจธ. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ lnternationally Outstanding lnventors Awards Ceremony ขึ้น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. กล่าวรายงาน ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวปาฐกถาพิเศษ พัฒนากำลังคนของประเทศสู่เวทีระดับนานาชาติ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร

ซึ่งมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ. ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ และคณะผู้วิจัย เข้ารับประกาศนียบัตร จาก 3 เวที คือ เวที Taiwan Innotech Expo 2022 (TIE 2022) เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน จำนวน 2 ผลงาน โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.ผลงาน แผ่นดามกระดูกไหปลาร้าเสริมความแข็งแรงด้วยการพ่นยิงด้วยอนุภาคละเอียดเพื่อป้องกันความเสียหายขณะใช้งาน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และ 2.ผลงาน ลวดจัดฟันวัสดุฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดฟันและลดความเจ็บปวด ได้รับรางวัลเหรียญทอง เวที International Trade Fair Ideas Innovation New Products (iENA) เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 4 ผลงาน โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ 1.ผลงาน เครื่องคัดกรองประเมินความเสี่ยงผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนแบบพกพาด้วยความยาวคลื่นช่วงใกล้อินฟราเรดเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2.ผลงาน สกรูขันกระดูกชนิดกัดเกลียวได้ในตัวประสิทธิภาพสูงโดยร่วมกับกระบวนการปรับผิวด้วยวิธีพ่นยิงอานุภาค ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 3.ผลงาน นวัตกรรมสเปรย์พ่น 1 MCP อัดกระป๋องเพื่อยืดอายุผักผลไม้ สำหรับการใช้งานแบบพกพา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 4.ผลงาน นวัตกรรมวัสดุทดแทนกระดูกความบริสุทธิ์สูงชนิดแคลเซียมฟอสเฟสที่นำไปใช้ทางออโธปิดิกส์และทางทันตกรรม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เวที Seoul International Innovation Fair (SIIF 2022) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 ผลงาน โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ 1.ผลงาน นวัตกรรมหมุดจัดฟันขนาดเล็ก เพิ่มความแข็งด้วยวิธีการปรับผิวโดยการพ่นยิงอนุภาคละเอียด ได้รับรางวัลเหรียญทอง 2.ผลงาน ขดลวดค้ำยันชนิดลากลิ่มเลือดจากโลหะผสมจำรูปสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันแบบเฉียบพลัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลด้วย

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด