รักษาการแทนอธิการบดีให้โอวาทนักกีฬา มจธ. ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมี รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ คุณสมพร น้อยยาโน รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซึ่ง รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย ได้กล่าวให้โอวาท “ขอให้ทุกคนมุ่งมั่น ทำให้ดีที่สุด แข่งขันอย่างมีสปิริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หากสามารถชนะได้ก็ขอให้ภาคภูมิใจ แต่หากแพ้ก็ต้องพยายามเรียนรู้ถึงสาเหตุว่าทำไมถึงแพ้ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยต่อไป”

โดยในปีนี้ มจธ. ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, มวยไทยสมัครเล่น, ยูยิสสู, ว่ายน้ำ, เทควันโด, บริดจ์, เอแม็ท, ครอสเวิร์ด, หมากกระดาน, เทนนิส, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, ขี่ม้า, รักบี้ฟุตบอล, เปตอง, กรีฑา, E-Sport, จานร่อน และบาสเกตบอล 3×3 มีนักกีฬาที่เข้าร่วมทั้งหมด 137 คน

ภาพและข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด