ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาผู้นำ Green Heart ผลงานคลิปวิดีโอ Always with me คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักศึกษาผู้นำ Green Heart ประกอบด้วย ธนาวัฒน์ พงศ์พิศาลธรรม ศิริศักดิ์ เอาทารย์สกุล นํ้ามนต์ ลิขิตธรรมรักษ์  ชนกานต์ สุนทรเดชา พีรณัฐ ตระการสัตยนุกุล ร่วมกับ ธัญชนก พงศ์พิศาลธรรม จาก โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

กับผลงานคลิปวิดีโอ Always with me คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ประเภทสื่อวิดีโอสร้างสรรค์ระดับ นิสิต นักศึกษา หัวข้อ 5 Love Languages จัดโดย DENTISTE’ ประกาศผลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สนับสนุนโดย ศูนย์ EESH

ผลงานนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) SDG 4 การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality education) และ SDG 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace and justice strong institutions)

ชมผลงานได้ที่ https://youtu.be/VZ1luSPNisw