กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มจธ.

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีการศึกษา 2563 วันที่ 4 – 17 ตุลาคม 2565
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2565

สามารถติดตามช่องทางการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและประกาศบน Mod Link Application
ดาวน์โหลด Mod Link ได้ที่: http://onelink.to/mod-link

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทร. 0-2470-8356, 8420
e-mail : regist@kmutt.ac.th
LINE : @regiskmutt
Website : http://regis.kmutt.ac.th