คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ FSci’s Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง หัวข้อ ผลิตเงินออนไลน์ ได้ด้วย YouTube

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ FSci’s Alumni Sharing ถ่ายทอดสิ่งดีๆ จากพี่สู่น้อง หัวข้อ “ผลิตเงินออนไลน์ ได้ด้วย YouTube” ณ ห้อง science connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากนักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ คุณเทวฤทธิ์ ขันโมลี หรือ ครูยู ดูแล YouTube เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการทำช่องออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ โดยแนะนำเทคนิคสำหรับมือใหม่ที่หัดทำช่อง YouTube ควรทำช่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราถนัดหรือชอบ หรือศึกษาจากช่องที่ทำแล้วคนสนใจเป็นจำนวนมากแล้วนำมาปรับให้เป็นเอกลักษณ์ของเราเอง และเมื่อทำแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งควรมีความรู้เกี่ยวกับการถ่าย/ตัดต่อ/ปรับแต่งวิดีโอ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ช่องเป็นที่สนใจและมีผู้เข้ามาดูเป็นจำนวนมากต้องมีการทำ SEO (Search Engine Optimization) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการค้นหาของ Search Engine ใน keyword ที่เหมาะสมและตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหา ทำให้ค้นเจอได้ง่ายขึ้นบน YouTube สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://kruyoo.com ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรและนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ เข้าร่วมฟังบรรยายและกล่าวขอบคุณวิทยากร