มจธ. จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ประธานในพิธี ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งนำผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา

จากนั้น ผศ. ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ผู้แทนกลุ่มผู้เรียนหลักสูตรนักบริหารระดับกลางรุ่นที่ 8 กลุ่ม TC3 Infinity Go Green กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ ป่าชายเลนจำนวน 4,410 ต้น ณ พื้นที่ใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพันธุ์ไม้พื้นถิ่น อันเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ผืนนี้ของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล เทียนทะเล และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเษก 2 ได้นำกำลังพลและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด
นายอัครชัย แก้วสมนึก นายพงษ์ณริณ แสนใจกล้า นายพีรณัฐ ตระการสัตยนุกุล ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย