คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการครุศาสตร์นิทรรศ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 รศ. ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. เป็นประธานเปิดโครงการครุศาสตร์นิทรรศ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 “FIET POST TRAINING PROJECT 2021” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook LIVE บนเพจสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีการบรรยายพิเศษจาก บริษัทซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง ในหัวข้อ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง! จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน”

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงผลงานโปรเจคของนักศึกษา จำนวน 101 โปสเตอร์ พร้อมทั้งวิดีโอรวมภาพความประทับใจ หลังจากนั้นตัวแทนนักศึกษาของแต่ละภาควิชาได้มีการกล่าวความรู้สึกต่าง ๆ แก่คณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะก้าวสู่สังคมของวัยทำงาน โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 500 คน  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยบูรณาการในรายวิชา ETM 205 ทักษะการนำเสนอด้วยรูปแบบ Active Learning