คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยในช่วงเช้ามีการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอริยพรหม บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยฯ ต่อด้วยพิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีทางศาสนาคริสต์ พิธีทางศาสนาพราหมณ์ และพิธีทางศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล จากนั้นพร้อมกันรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร S13 และในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ รับชมวีดิทัศน์กิจกรรมที่ผ่านมา, วีดิทัศน์แสดงความยินดีกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ, การแสดงจากบุคลากรใหม่, เกมส์สันทนาการ, จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ พร้อมรับโอวาทและคำอวยพรจาก รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องเรียน 30204 อาคาร S13 ชั้น 2 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่น สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับชาวคณะในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ต่อไป