สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดกิจกรรม FIET FESTIVAL 2022

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดกิจกรรม FIET FESTIVAL 2022 ณ อาคาร S13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. นำโดย นายณฐนนท ช่วยเรือง นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม และเจ้าหน้าที่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติ จัดทำขึ้นโดยองค์กรสหประชาชาติ เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ปี 2558 – 2573 และเป็นการรณรงค์การนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ท้องถิ่นภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดคลิปสื่อเชิญชวนทำกิจกรรมบริจาคขยะกำพร้า, กิจกรรมบริจาคขยะกำพร้าร่วมกับบริษัท N15 Technology, กิจกรรมการประกวดวงดนตรี (Folk Song), กิจกรรมประกวดเต้น (Cover Dance), กิจกรรมบูธรณรงค์เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายของนักศึกษาทั้ง 7 สาขาวิชา และหน่วยงาน EESH, ตลาดนัดนักศึกษา (FIET Market) และปิดท้ายกิจกรรมด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปิน Whal & Dolph ทั้งนี้มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 คน