ทีม “Threeotech” นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “Startup Thailand League 2021”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
ทีม “Threeotech”

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

นายธัชวิน วิวัฒนโสภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นายศุภากร จาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นายเจตนิพิฐ ธารทะเลทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4
นางสาวนาราภัทร โมระกรานต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2

โดยมี นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นักศึกษาเก่าและปัจจุบันเป็นนักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. เป็นที่ปรึกษา

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

จากเวที “Startup Thailand League 2021” การชิงแชมป์สุดยอดสตาร์ทอัพระดับประเทศ

โดยมี นายนันทิพัฒน์ นาคทอง นักศึกษาเก่าและปัจจุบันเป็นนักวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ. เป็นที่ปรึกษา

ผลงาน เว็บแอปพลิเคชัน “Just Signs”

ที่จะช่วยผู้ผลิตสื่อในการสร้างคำบรรยายในรูปแบบภาษามือไทยได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินให้สามารถเข้าถึงสื่อในโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมและยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตสื่อภาษามืออีกด้วย

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค