ประกาศรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ด้วยขณะนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 

                   ผู้สนใจสามารถดูรายสอบถามได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ  โทร. 0-2470-8035, 8046 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ (ชั้น 6) อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 หรือส่งทาง e-mail : suttirat.yam@kmutt.ac.th ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 ในเวลาทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์ม