อาจารย์ มจธ. รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 1 เมษายน 2564