มจธ.ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The Asia-Pacific Association for International Education 2023 (APAIE 2023) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

APAIE 2023: Post-Conference Campus Tours at KMUTT BangMod

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการการศึกษานานาชาติ The Asia-Pacific Association for International Education 2023 (APAIE 2023) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 มจธ. ให้การต้อนรับผู้แทนมหาวิทยาลัย และพันธมิตรด้านการศึกษานานาชาติ เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยมี รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะต่างๆ ร่วมตอบคำถาม ณ ห้องประชุม LIB108 ชั้น 1 สำนักหอสมุด

จากนั้นนำเยี่ยมชมหอสมุด โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด และแบ่งกลุ่มย่อยเยี่ยมชมตามความสนใจ (OBE in practice: Institute of Field Robotics, KMUTT4life: Micro-credentials และ SDG policy: Carbon Neutrality 2040) นอกจากนี้ได้ไปยัง Heliconia House และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากศูนย์หนังสือด้วย