นศ. มจธ. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Fame Lab Thailand 2022 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนของไทยแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่  25 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการแข่งขัน Fame Lab Thailand 2022: Fame Lab Talking Science รอบ Semi-Final เพื่อคัดเลือกนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ 11 คนสุดท้าย เข้ารอบ Final เพื่อค้นหาผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงานเทศกาลวิทยาศาสตร์ระดับโลก Cheltenham Science Festival ณ สหราชอาณาจักร ต่อไป

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน และผ่านเข้ารอบ 11 คนสุดท้าย จำนวน 1 คน คือ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ (ไอซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าร่วมแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประเภทภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “Recycled Steel Fiber for Concrete Reinforcement (เส้นใยเหล็กรีไซเคิลสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก)” และได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท

การแข่งขัน Fame Lab Thailand จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เป็นเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อมาเข้าร่วมแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ภายใน 3 นาที  มุ่งเน้นการสื่อสารที่ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเข้าใจง่ายผ่านการถ่ายทอดนำเสนองานวิจัยที่น่าสนใจ โดยในรอบการแข่งขันระดับประเทศจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทภาษาไทย และประเภทภาษาอังกฤษ โดยในการแข่งขันรอบ Final มีข้อกำหนดเป็นการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเท่านั้น การแข่งขัน Fame Lab Thailand 2022 รอบ Final จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ