มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีม KMUTT-JENO จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับทีม KMUTT-JENO จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • นายพีรณัฐ ควรบุบผา และ นายปวริศร์ สอนประดิษฐ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
  • นายณัฐพัสตร์ เกษศรีรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
  • อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อิสสระพงศ์ ค้วนเครือ

ได้รับรางวัล Third Prize ในกลุ่ม Innovative Machines กับผลงานช่วยเหลือสังคม “หุ่น Tiny Carrier” ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยขนส่งอุปกรณ์จำเป็นให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัส จากการแข่งขันระดับนานาชาติ The 7th Delta International Smart & Green Manufacturing Contest จัดโดยบริษัท Delta Electronics ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์

โดยการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้ารอบสุดท้าย 100 ทีม จากประเทศต่างๆ เช่น ไทย จีน ไต้หวัน เวียดนาม อินเดีย เป็นต้น (KMUTT-JENO เป็น 1 ใน 3 ทีม จากประเทศไทย)