มจธ. จัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (The 5th Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand)” และการประชุมสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice Sharing & Learning Experience” ระหว่างวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) โดยในปีนี้ มจธ. ในฐานะประธานเครือข่าย SUN Thailand และเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนา มจธ.