นักวิจัย มจธ. คว้ารางวัล Grand Prize จาก “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยจาก 4 หน่วยงานคว้ารางวัลใหญ่ระดับนานาชาติจากงาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ COEX Hall C, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ On-site และ Online platform และเป็นที่น่ายินดีที่นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลใหญ่ของงานคือ รางวัล Grand Prize จากผลงานเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนผ่านแอปพลิเคชั่น เรื่อง นวดแพทย์แผนไทยแบบราชสำนักสำหรับออฟฟิศซินโดรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง อาจารย์ประจำหลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทงบบูรณาการ จาก วช. ปี 2561 ทั้งนี้ ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง ยังได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจาก 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานเรื่อง “Application games on smartphone for exercise the brain to prevent the risk of losing memory for elderly” และ “The Development of Chat bot Application for hypertensive patients with Traditional Thai Massage” นอกจากนี้ ผลงานจากประเทศไทยยังได้รับรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 2 ผลงาน และรางวัลเหรียญเงิน 4 ผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง

ปีนี้ วช. ได้นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัย นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในเวทีดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ และได้มีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการนานาชาติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับในมาตรฐานของผลงานไทยและสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยในเวทีนานาชาติที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโลก พร้อมทั้งได้ส่งวิดีทัศน์แสดงความยินดีแก่ President of Korea Invention Promotion Association ในพิธีปิดและพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง ผู้แทนจากนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัล Grand Prize และรางวัลเหรียญทองเข้าร่วมด้วย

สำหรับงาน “Seoul International Invention Fair 2020” (SIIF 2020) ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 และเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่สำคัญในทวีปเอเชีย โดยมีนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงในงาน จำนวน 464 ผลงาน จาก 24 ประเทศ

ทั้งนี้ สามารถรับชมผลงานของประเทศไทย และผลงานจากประเทศต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.kipa.org/fair/