คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Engineering Family KMUTT 2022)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Engineering Family KMUTT 2022) โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตามศาสนาต่างๆ ในช่วงเช้า นำโดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดี และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงาน โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 และประกอบพิธีทางศาสนาพุทธถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป ทางศาสนาอิสลามได้เชิญลาแบมาอ่านดุอาอ์เพื่อความเป็นศิริมงคล

จากนั้นได้มีการประกวดพาเหรดและเชียร์ลีดเดอร์คณะสีต่างๆ จากบุคลากรของคณะ โดยมี ผศ. ดร.ไชยา ดำคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และ ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน อีกทั้งจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีของบุคลากร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน

นอกจากนี้ในช่วงเย็น ได้จัดให้มีงานเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงปีใหม่ เพื่อขอบคุณและมอบรางวัลให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร จับสลากของขวัญให้กับบุคลากรที่มาร่วมอย่างอบอุ่น และสนุกสนาน ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

ภาพข่าวโดย: กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด