มจธ. มอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ให้ประธานรัฐสภา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 รศ. ดร.สุวิทย์ แช่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ดร.ธีระพล พฤกษาทร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และนายสุเทพ ฉันทะกุล นักศึกษาเก่า มจธ. พร้อมด้วยผู้ออกแบบและพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ผศ. สิทธิชัย วงษ์ธนสุภรณ์ นายธวัชชัย เขียวคำรพ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 เป็นนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากหลักการง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำการดูดอากาศในห้องอากาศที่มีเชื้อโรคแล้วส่งผ่านแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วออกมา เครื่องสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ฆ่าเชื้อโรคสำหรับห้องทั่วไป ใช้สร้างห้องความดันลบ (Negative pressure room) หรือห้องความดันบวก (Positive pressure room) ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง เครื่องดังกล่าวยังเหมาะสำหรับรองรับสถานการณ์การรักษาตัวเองที่บ้าน (Home isolation) หรือใช้ในห้องผู้ป่วย ห้องบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล เป็นต้น