มจธ. มอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ให้นายกรัฐมนตรี โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมด้วยทีมผู้ออกแบบและพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ผศ.สิทธิชัย วงษ์ธนสุภรณ์  รศ. ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล นายธวัชชัย เขียวคำรพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายสุเทพ ฉันทะกุล นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีรับมอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 จำนวน 2 เครื่อง

เครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 เป็นนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากหลักการง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะทำการดูดอากาศในห้องที่มีเชื้อโรคแล้วส่งผ่านแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนที่จะปล่อยอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วออกมา เครื่องสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้ฆ่าเชื้อโรคสำหรับห้องทั่วไป ใช้สร้างห้องความดันลบ (Negative pressure room) หรือห้องความดันบวก (Positive pressure room) ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง เครื่องดังกล่าวยังเหมาะสำหรับรองรับสถานการณ์การรักษาตัวเองที่บ้าน (Home isolation) หรือใช้ในห้องผู้ป่วย ห้องบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล เป็นต้น