ร่วมยินดีกับนักเรียน วมว. ในกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ESC รุ่นที่ 12” ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ESC รุ่นที่ 12” ประจำปีการศึกษา 2564

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน COVID-19 กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้โอวาทเเละเเสดงความยินดีกับนักเรียนในการสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ หลากหลายความรู้สึก ซึ่งจะเก็บเป็นความประทับใจของโรงเรียนต่อไป