ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงานด้าน Computer Science and Engineering ณ ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 23 – 26 กันยายน 2566 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ. นำโดย รศ. ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.วิธวินท์ สุสุทธิ ประธานหลักสูตร ฯ นำทีมคณะอาจารย์และบุคลากร ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Sungkyunkwan ประเทศเกาหลีใต้ โดยมี Professors Woo HongUk หัวหน้าภาควิชา Computer Science and Engineering คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

ในการพบปะครั้งนี้ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการองค์กร และได้เยี่ยมเยียนนักศึกษาของสาขาวิชาที่เดินทางไปแลกเปลี่ยน รวมทั้งได้ศึกษาดูงานในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่ บริษัท Samsung บริษัท Naver และงาน EdTech Korea Fair 2023 ณ ประเทศเกาหลีใต้ อีกด้วย