รศ. ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( ปอว.) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีมีคุณธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ซึ่งเวียนมาครบรอบปีที่ 3 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรี อว. จำนวน 14 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 82 ราย

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564