งานทำบุญคณะศิลปศาสตร์ มจธ. ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดงานทำบุญคณะฯ ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 22 ของการจัดตั้งคณะฯ ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ  โดยในช่วงเช้า ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และบุคลากรบวงสรวงสมเด็จพระอริยพรหมและบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 หลังจากนั้นบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยได้ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่ พระสงฆ์ และในช่วงบ่ายประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม