มจธ. ร่วมจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันเข้าพรรษา) ประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ร่วมกับ สำนักงานเขตทุ่งครุ สภาวัฒนธรรมเขตทุ่งครุ และชุมชนรอบข้าง จัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันเข้าพรรษา) ประจำปี 2565 โดย มจธ. นำขบวนรถบุปผชาติต้นเทียนพรรษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมงาน ณ มณฑลพิธี วัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยได้เริ่มพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติ ต้นเทียน ไปถวายตามวัดต่าง ๆ

ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานเขตทุ่งครุ สภาวัฒนธรรมเขตทุงครุ โรงเรียนนาหลวง และชุมชนโดยรอบได้เคลื่อนขบวนไปยังวัดพุทธบูชาเพื่อถวายเทียนจำนำพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรม โดยปีนี้มียอดเงินบริจาคจากประชาคม มจธ. รวมทั้งสิ้น 7,039 บาท