โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา   นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ โดยมีนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษาทั่วไป และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 275 คน ได้รับโลหิตทั้งสิ้นจำนวน 196 ยูนิต คณะผู้จัดงานขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกุศลในการบริจาคมา ณ ที่นี้

“รู้สึกดีใจมาก เพราะหาที่บริจาคเลือดยากมากบังเอิญที่ม.จัดกิจกรรมพอดี มีความสุขมากที่ได้บริจาคเลือดได้ส่งต่อบุญให้ผู้ป่วยให้นำเลือดไปใช้ ครั้งหน้าถ้าจัดกิจกรรมอีกจะมาแน่นอนค่ะ”

นางสาวนิศารัตน์ ท่าใหญ่ (น้องมิน)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)

“รู้สึกดีที่ได้มาบริจาคเลือดค่ะ รู้สึกว่าได้ทำประโยชน์กับกับสังคม เพราะว่าในปีนึงเราต้องใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยเยอะมาค่ะ”

นางสาวพรปวีณ์ กษิตินทร์ (น้องใบตอง)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

“เป็นกิจกรรมที่ดีมากเพราะนอกจากจะได้นำเลือดที่บริจาคไปต่อยอดในการช่วยชีวิตคนอื่นได้แล้ว ยังถือเป็นการถ่ายเทเลือดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริจาคเองด้วยค่ะ”

นางสาวลดาวัลย์ สามคอน (น้องวิว)
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

“รู้สึกดีกับกิจกรรมแบบนี้ เพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่น สามารถทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ พี่ๆ เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี”

นางสาวจิดาภา ขวัญเมือง (น้องจีด้า)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

“เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ รู้สึกได้ทำบุญบริจาคเลือด และสะดวกกับการเดินทางครับ”

นายบุญมา สว่างรัถยา (น้องซีดี)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี