รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. กต. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานด้าน BCG ของ มจธ. เตรียมพร้อมเจ้าภาพ APEC 2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร BRI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ร่วมหารือภาพรวมการดำเนินงานที่สอดรับกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน BCG Model และการดำเนินงาน “BCG Model @KMUTT” โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในปี 2565 ของประเทศไทยได้ต่อไป โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ให้การต้อนรับ และนำชมผลงานเด่นด้าน BCG Model @KMUTT อาทิ Sustainable Consumption and Production Pilot Plant โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility) และศูนย์เรียนรู้ไฟฟ้าชนบท เป็นต้น

       การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในปี 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้น มุ่งเน้นประเด็นสำคัญในการหารือด้านการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน การฟื้นฟูความเชื่อมโยง และการส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน อาทิ การส่งเสริม BCG Economic Model การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ MSMEs และบทบาทของสตรี และกลุ่มคนที่มีศักยภาพ เป็นต้น