ประกาศ มจธ. ฉบับที่ 39 การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเปิดทำการโดยอนุญาตให้บุคลากรกลับเข้ามาทำงานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยภายใต้ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องตามประกาศนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศ ฉบับที่ 39