กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566

เมื่อวันที่ 27ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน ได้จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรถวายข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2565 และต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ บริเวณศูนย์อาหาร มจธ.บางขุนเทียน

โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย อธิการบดี ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษา สรบ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ภายใน มจธ.บางขุนเทียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน