อบรมเชิงวิชาการมุมมองการตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ
“มุมมองการตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์”
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง SCL 102 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (N7) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.


  • เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์
  • นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบ certificate
    ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566
    ได้ที่ https://forms.gle/4z74iVRt1amiGygj8