“มจธ. จัดงานกีฬาสีบุคลากร ประจำปี 2567 – KMUTT Sports Day 2024 : Sports Make Solidarity…Shared Values Make Success กีฬาสีสร้างความสามัคคี ค่านิยมดีสร้างความสำเร็จ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2567”

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานกีฬาสีบุคลากร ประจำปี 2567 ภายใต้ธีม “KMUTT Sports Day 2024 : Sports Make Solidarity…Shared Values Make Success กีฬาสีสร้างความสามัคคี ค่านิยมดีสร้างความสำเร็จ” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีแก่ชาว มจธ. โดยในช่วงเช้า ได้มีพิธีบวงสรวงสักการะพระอริยพรหม และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช จากนั้นได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละสี พร้อมด้วยการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การประกวดกองเชียร์ และกีฬาพื้นบ้าน โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กีฬาสีบุคลากร มจธ. ประจำปี 2567 ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีชมพู สีฟ้า และสีแดง โดยปีนี้ได้มีการเชื่อมโยงสีกับ Brand Attributes ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ สีเขียว หรือ Green Pi -Pioneer สีชมพู Pink Colly – Collective Impact สีฟ้า Blue Prof – Professional และสีแดง Red Int – Integrity ตามลำดับ โดยมีผลการแข่งขันของแต่ละรายการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศการประกวดพาเหรด  ได้แก่ “สีชมพู” รางวัลชนะเลิศกองเชียร์และผู้นำเชียร์ได้แก่ “สีฟ้า” และรางวัลชนะเลิศถ้วยรวมกีฬา ได้แก่ “สีฟ้า”

นอกจากนี้ ช่วงเย็น ยังได้จัดให้มี “งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2567” ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจับรางวัลปีใหม่ การแสดงของแต่ละสี สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับบุคลากรของ มจธ. อย่างล้นหลาม