มจธ.ลงนามความร่วมมือด้านวิจัย และแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ SFU.สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) กับ Strategy First University (SFU) ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และแนะนำ มจธ. และ Mr. Aung Chit Khin Founder/President SFU กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมลงนาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และ Mr. Aung Kyaw Htay Vice President (Administration) พร้อมทั้งผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านการศึกษา การจัดทำหลักสูตร วิจัย และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ บุคลากร และนักศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี