อธิการบดี ให้โอวาทนักกีฬาบุคลากร มจธ.ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “The Happiness Games”

สโมสรพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง มจธ. ได้จัดพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม UX 702 อาคารเอนกประสงค์ โดยมี ผศ.สุรพนธ์ ตุ้มนาค ประธานกรรมการสโมสรพนักงานฯ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ให้โอวาทและมอบเสื้อทีมแก่นักกีฬา พร้อมด้วย ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในชื่อ “The Happiness Games” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาประเภทต่าง ๆ จำนวน 8 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล, วอลเลย์บอลชาย, เปตอง, แบดมินตัน, กอล์ฟ, กรีฑา, สนุกเกอร์ – บิลเลียด และเทเบิลเทนนิส โดยมีจำนวนนักกีฬา ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนทั้งหมด 81 คน