มจธ.เลี้ยงขอบคุณนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48  “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ระหว่างวันที่ 21–30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  จำนวน 19 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, มวยไทยสมัครเล่น, ขี่ม้า, ยูยิสสู, ว่ายน้ำ, เทควันโด, บริดจ์, เอแม็ท, ครอสเวิร์ด, หมากกระดาน เทนนิส, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, รักบี้ฟุตบอล, บาสเกตบอล 3×3, จานร่อน, เปตอง, กรีฑา และ E-Sport มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 137 คน นั้น จากผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อันดับที่ 48 จาก 122 มหาวิทยาลัย

ผลงานที่ได้ 2 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง ได้แก่ เหรียญเงิน ขี่ม้า ศิลปะการบังคับม้า (Dressage) บุคคล นายภูวินทร์ นิกข์นิภา หมากกระดาน หมากล้อม คู่ชาย นายจักรนิภัทร พรหมเต็ม, นายพรรษกร บุญพลอย เหรียญทองแดง เทควันโด รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย นายธนกฤต สุนทรเมือง รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง นางสาวกัญญาพัชร บำรุง บริดจ์ ทีมหญิง นางสาวณัฐสินี  สกุลกิตติมศักดิ์, นางสาวนาถสุภางค์  จงเจริญ, นางสาวธิญาดา ปัญญายิ่ง, Miss.RIYA SU  ยูยิตสู จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. นายโมไนย สิริเศรษฐการย์ ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก. นายเขมชาติ ลีละโรจน์ เอเเมท ทีมชาย นายฉัตริน โฆษิตรมย์, นายภูมิบดี แพรัตน์, นายมโนธรรม  ดำเนิน, นายพัทยา แซ่เจี่ย

เพื่อเป็นการขอบคุณในความพยายามฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณขึ้น ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี โดยมี รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานมอบรางวัลทุนเจียระไนเพชรให้กับนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัล พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนักกีฬาทุกคน ที่ทุ่มเท ตั้งใจ ฝึกฝน ได้ทุ่มเทเสียสละเวลา แรงกาย และแรงใจ ในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ อดทนทั้งในเรื่องการเรียน การทำกิจกรรม เพื่อสร้างคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัย