มจธ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 60+ Earth Hour 2022 “ปิดไฟพร้อมกัน 1 ชั่วโมง เพื่อโลกและเพื่อเรา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ร่วมประกาศเจตนารมณ์มหาวิทยาลัยด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง  เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

ในปีนี้ มจธ. เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่าย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ WWF ประเทศไทย ในกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2022)” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 – 21.30 น. ณ บริเวณสกายวอล์ค ช่องนนทรี เขตสาทร ด้วยการรณรงค์ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร  ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. เพื่อแสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น

ทั้งนี้ มจธ. ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายชัดเจนด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วม อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของ มจธ. ภายในปี ค.ศ. 2040 (KMUTT Carbon Neutrality 2040) เพื่อขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมของประเทศบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี ค.ศ. 2050

ภาพข่าวจาก: ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH)