มจธ. มอบเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก แก่นักศึกษา รางวัลดีเด่น ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านเรียนดีและด้านสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี ครบรอบ 63 ปี โอกาสนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก แก่นักศึกษา รางวัลดีเด่น ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านเรียนดีและด้านสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย รักษาการแทนอธิการบดี ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม LIB108 ชลี สินธุโสภณ สำนักหอสมุด

โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษา ได้แก่ รางวัลเชิดชูเกียรตินักกิจกรรม จำนวน 16 คน รางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน รางวัลเรียนดี ที่มารับในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 66 ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน

“มหาวิทยาลัยคือการใช้ชีวิต อยากเข้ามาทำอะไรทำ อยากลองอะไรลอง และที่สำคัญเปิดใจทำความรู้จักผู้คนใหม่ ๆ แล้วชีวิตจะมีสีสันขึ้นเยอะ”

ธีระพงษ์ พลตื้อ (มาร์ค)
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

“‘รางวัลที่ได้มากกว่ารางวัล’ เพราะเราจะได้รอยยิ้ม ได้มิตรภาพ ได้เรื่องราวดี ๆ ไปด้วย ระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย มาร่วมเปิดใจและลงมือทำในกิจกรรมที่รักที่ชอบ แล้วเราจะได้รับสิ่งต่าง ๆ อีกมากมายจากการทำกิจกรรมอย่างแน่นอน”

สิรวิชญ์ วัฒโน (เบส)
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ถ้าเรารักอะไร เราจะทำมันได้ดี พยายามมองการเรียนเป็นเรื่องสนุก ไม่ใช่อะไรที่เราฝืนใจทำ และนึกถึงเป้าหมายของตัวเองไว้เสมอ ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใคร แล้วความสำเร็จจะมาหาเราเองค่ะ”

บัณฑิตา วรพันธ์ (สตาง)
นักศึกษาภาควิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้คือรางวัลจากความพยายามและความทุ่มเท โรสดีใจที่ได้มีโอกาสสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ เสริมสร้างความรู้ และช่วยเหลือสังคม โรสจึงภูมิใจกับรางวัลนี้อย่างยิ่ง และอยากจะฝากถึงคนที่อ่านข้อความนี้ว่า “ทำวันนี้ให้เต็มที่ เพื่อให้ตัวเราในอนาคตได้ย้อนกลับมาเล่าความทรงจำดีๆแก่คนรอบข้าง แล้วเราจะไม่เสียใจกับความพยายามและความทุ่มเทของเราค่ะ”

นิโรสโซเฟีย ภมรพล (โรส)
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

“ลองทำอะไรใหม่ๆดูสิ แล้วเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้น ลองเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามา แล้วเก็บประสบการณ์ ความรู้สึกดีๆเอาไว้ ปล่อยความเสียใจ ความผิดหวัง ทิ้งไป ล้มได้ พักได้ แล้วเดินหน้าต่อ อย่าจมอยู่กับสิ่งที่ผ่านมา แล้วชีวิตจะมีความสุข และสนุกขึ้นอีกเยอะ”

กิตติภัฎ เดชกุล (หนม)
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

“เคยมีคนถามว่าจะเรียนเอาโล่เลยไหม เราก็เลยตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้โล่จริง ๆ ไปอวดคนคนนั้นค่ะ”

ชนัญญา ไพรหลวง (ออม)
นักศึกษาสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

“กิจกรรมทำให้เราได้สนุกกับชีวิตในมหาวิทยาลัย และ ได้พบเจอกับผู้คนมากมาย การเป็นนักกิจกรรมสำหรับเรา ไม่ใช่แค่ทำกิจกรรมให้ได้ดีที่สุด แต่ต้องทำให้กิจกรรม ส่งต่อความสุขจากเราไปสู่คนอื่นได้ อย่างเราที่รักและความสุขในการร้องเพลงและขับร้องประสานเสียง เชื่อเถอะค่ะทุกคน แค่ทำในสิ่งที่รักให้เต็มที่ นั่นก็คือรางวัลที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วค่ะ”

นัชธกัญ อนันตชสิน (เอมี่)
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์

“การรับรางวัลในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราทำกิจกรรมได้ดี ได้เก่งกว่าใคร แต่มันเป็นเครื่องหมายของความภาคภูมิใจที่เราได้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมบ้างก็เท่านั้นเอง การที่เรามี Hard Skill จากห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ที่เราจะสามารถหา Soft Skill ก็คงหนีไม่พ้นกิจกรรม เหมือนคำพูดที่ว่า “การเรียนจะทำให้เรามีงานทำ กิจกรรมจะทำให้เราทำงานเป็น” สิ่งที่จะจรรโลงสังคมได้ดีที่สุด คือการแบ่งปันเรื่องราว รอยยิ้ม และประสบการณ์ดีๆ ให้กับผู้อื่น นั่นแหล่ะ คือความหมาย ที่หาได้จาก ‘กิจกรรม’ “

นายวรระชัย ลี่แตง (นุ)
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด