ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทัพนักกีฬา มจธ. ใน“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 48

ปิดฉากลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กับกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (48th Thailand University Games) “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit of the Game ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬา มจธ. ทุกคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการฝึกซ้อม จนสามารถคว้าหลายรางวัลมาให้พี่น้อง มจธ. ได้สำเร็จ

ร่วมภาคภูมิใจกับนักกีฬา มจธ. กับรางวัลแห่งความพยายาม จากงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 หรือ “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023” ซึ่งเป็นการแข่งกีฬาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 (เดิมกำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 – 19 มกราคม  2564 และเลื่อนเป็นวันที่ 8 – 17 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัย และ กกมท. ตัดสินใจเลื่อนการจัดการแข่งขัน) โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในครั้งนี้ มจธ. ทำได้ 2 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองเเดง จบอันดับที่ 48 จาก 122 มหาวิทยาลัย จากหลากหลายชนิดกีฬา ได้แก่ เหรียญเงินศิลปะการบังคับม้า (Dressage) บุคคลชาย โดย ภูวินทร์  นิกข์นิภา เหรียญเงินหมากกระดาน ประเภทหมากล้อม คู่ชาย โดยจักรนิภัทร พรหมเต็ม และพรรษกร บุญพลอย เหรียญทองแดงเทควันโด รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย โดยธนกฤต  สุนทรเมือง เหรียญทองแดงเทควันโด รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง โดยกัญญาพัชร บำรุง เหรียญทองแดงบริดจ์ทีมหญิง โดยณัฐสินี สกุลกิตติมศักดิ์ นาถสุภางค์ จงเจริญ ธิญาดา ปัญญายิ่ง และ RIYA SU เหรียญทองแดงยูยิตสู จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. โดยโมไนย  สิริเศรษฐการย์ เหรียญทองแดงยูยิตสู ต่อสู้บุคคลชาย น้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก. โดยเขมชาติ  ลีละโรจน์ เหรียญทองแดงเอเเมท ทีมชาย โดยฉัตริน  โฆษิตรมย์ ภูมิบดี  แพรัตน์ มโนธรรม  ดำเนิน และพัทยา แซ่เจี่ย ทั้งนี้ น้อง ๆ ได้รับการสนับสนุนและการดูแลฝึกซ้อม โดยงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานกิจการนักศึกษา

นับเป็นการสร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่ชาว มจธ. และเป็นแรงบันดาลในให้น้อง ๆ รุ่นใหม่ในการใช้เวลาว่างทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างมีคุณค่า และฝากเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬา มจธ. ต่อในปีหน้า กับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำเเพงเเสน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่จะแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอน

ขอบคุณภาพจาก สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย