มจธ. มอบเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมด้วยคณะผู้ออกแบบและพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อโควิค-19  รศ. ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล คุณธวัชชัย เขียวคำรพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. สิทธิชัย วงษ์ธนสุภรณ์  และคุณรัตนา วงศ์ธนสุภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ ซี เทค จำกัด ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 จำนวน 14 เครื่องให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ)  นายอร่าม โล่ห์วีระ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ) นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  บำรุงถิ่น (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ) และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ได้บรรยายและตอบข้อซักถาม ในหัวข้อ การพัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ ห้องประชุมพญาแล 1 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ