มจธ. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะหลักและการบริหารจัดการ จำนวน 1 อัตรา
  • หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะเฉพาะทาง จำนวน 1 อัตรา