มจธ. ถวายมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล พระวชิรธรรมเมธี หัวหน้าสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีมุทิตาจิตถวายสักการะ พระวชิรธรรมเมธี หัวหน้าสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ภาพข่าวโดย: คุณสิทธิพร โพธิ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด