พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2563 วันที่ 6 มกราคม 2566

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2564 วันที่ 11 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี