ประชาสัมพันธ์โครงการพี่ช่วยน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำโครงการพี่ช่วยน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการรวบรวมทุนทรัพย์จากนักศึกษาเก่าและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์สำหรับเป็นทุนการศึกษา ค่าครองชีพต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาต่าง ๆ
** บริจาคเจาะจงภาควิชาของนักศึกษาผู้รับทุนได้ ** ***

การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา สามารถหักภาษีได้ถึง 200%

*** หากท่านใดสนใจโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อน้อง ๆ นักศึกษา สามารถร่วมบริจาคได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป นักบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โทร 02-470-8811