กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564


กำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563-2564

– ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

– ปีการศึกษา 2564 วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

กำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป