60 ปี มจธ. เพราะเราเป็นมากกว่าแหล่งเรียนรู้

พี่อัจ หรือ อัจฉรา จันทร์เจริญ ศิษย์เก่า มจธ. (KMUTT) ผู้ที่ยืนยันว่า พี่เป็นคนที่อยู่ มจธ. มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1 ถึง วันนี้เข้าสู่ทศวรรษที่ 6

60 ปี มจธ. : พี่อัจ เคยเป็นนักเรียนช่างยุคแรก ๆ ของประเทศ เป็นผู้หญิง 1 ใน 7 คน ท่ามกลางผู้ชาย 500 กว่าคน ตอนนี้พี่อัจฉรา เกษียณมาสิบกว่าปีแล้ว แต่ก็ยังมาเป็นอาสาสมัครช่วยสอน และ ทำกิจกรรมของ มจธ. จนถึงทุกวันนี้